fbpx

Bliv Adfærdscoach
hos TrænerAkademiet

Som en certificeret Adfærdscoach vil du lære at identificere og adressere de underliggende årsager til, at de klienter, der kommer til dig, ikke har lykkes med deres mål og drømme hidtil.

Adfærdscoach

15.000,00 kr.

(Ikke på lager)

Hvad indeholder en uddannelse som Adfærdscoach?

Uddannelsen som Adfærdscoach er målrettet til dig, der ønsker at udvikle dine coachingkompetencer. Vi tager udgangspunkt i adfærdspsykologien og inddrager perspektiver fra evolutionsteorien, arketyper, kultur, filosofi og vanecoaching.

Med konkrete redskaber til bedre at kunne afkode verbal og nonverbal kommunikation får du kompetencerne til at kunne analysere og forstå drivkraften bag dine klienters adfærd og coache dem til en dybere selvindsigt og -forståelse.

Ved at analysere dine klienters adfærd, vil du kunne guide dem til en højere grad af selvindsigt. Derigennem vil ændringerne kunne ske gennem simple handlinger, som over tid omdannes til vaner, hvilket er en af de mest effektive metoder til at skabe varige og holdbare livsstilsændringer, som betyder, at klienterne lykkes med deres mål.

På Adfærdscoachuddannelsen lægger vi meget stor vægt på det praktisk arbejde. Du får derfor en uddannelse, hvor du lærer at bruge teorien på dig selv gennem samtaler og coachingsessioner med dine medstuderende, hvor du lærer at gøre de komplekse teorier til simple, brugbare og lettilgængelige værktøjer.

Du får en uddannelse med dybdegående og simple værktøjer og øvelser, der vil være med til at udvikle dit eget og dine klienters mindset. Du vil få redskaber, der er med til at bygge tillid, øge motivationen og forbedre dine klienters kommunikation med dig og deres nærmeste.

Uddannelsen som Adfærdscoach er for dig der:

 • Drømmer om at hjælpe folk med lave vaneændringer for at nå deres mål på en holdbar måde.
 • Ønsker at have en stor positiv virkning på dem omkring dig – privat og professionelt.

Deltagerne er som regel et mix af mennesker, der ønsker at bruge vanecoaching:

 • På arbejdspladsen.
 • Som personlig træner eller kostvejleder for at kunne tilbyde bedre coaching.
 • I deres eget liv.

Fælles for alle er, at de har en interesse i at blive klogere på adfærd, vaner og hvordan kroppens fysiologi og fysik påvirkes af vores tanker.

Hvorfor skal du tage en uddannelse som Adfærdscoach hos TrænerAkademiet?

Adfærdscoachuddannelsen hos TrænerAkademiet er en uddannelse, der lærer dig at forstå andres, og egen, adfærd. Det gør vi ved at give dig en dybdegående forståelse for adfærd og vaner. En viden du kan bruge til at hjælpe dine klienter på bedste vis.

Som Adfærdscoach får du også forståelse for, hvordan fysiologisk load bidrager til symptomer som angst, stress, irritabel tyktarm og kroniske smerter. Samtidig bliver du bevidst om, hvordan kultur, tidligere oplevelser og tanker påvirker vores handlinger i dag

Struktur for uddannelsen

Det er vigtigt for os, at du får et optimalt uddannelsesforløb – derfor har vi lavet følgende struktur for dig:

  1. Du tilmelder dig
  Umiddelbart efter får bekræftet din tilmelding og login til vores e-learningplatform, hvor du finder uddannelsesmaterialet, som vi forventer, du læser inden opstart.

  2. Dag 1-4 – kl.9.00-16.00
  De første fire undervisningsdage er der fysisk fremmøde i Århus.

  Du vil blive introduceret for forskellige teorier for at kategorisere adfærd, tanker og vaner. Derudover vil du også starte med at øve den verbale kommunikation.

  Forvent hjemmearbejde på nogle af aftenerne. Uddannelsesdagene er intense, og for at skabe det bedste udgangspunkt for dig selv, forventer vi, at du ikke planlægger aktiviteter om aftenen efter endt undervisning. Aftenerne går gerne med refleksion, hvorfor der er brug for ro for at få det optimale ud af undervisningen.

  3. Refleksionstid
  Inden uddannelsen fortsætter, vil du opdage, at der kan ske ændringer i din ageren med andre mennesker. Perspektivet kan ændres og særligt forståelsesgraden vil højnes. Derudover vil du også få enkelte opgaver, som bruges på uddannelsens dag 5.

  4. Dag 5-8 – kl.9.00-16.00
  De sidste fire undervisningsdage er der fysisk fremmøde i København.

  Vi vil bruge meget tid på at øve 1:1 samtaler, det er på denne del af uddannelsen, at dine kundskaber som coach i særlig grad vil blive finpudset med assistance fra underviseren. Du får også redskaber til at forfine dine observationsevner omkring både verbal- og nonverbal kommunikation.

  Ligesom på dag 1-4 anbefaler vi, at du ikke planlægger andre aktiviteter om aftenen. På dag 7 og 8 vil alt det komplekse samles til simple strategier, du kan tage med fra uddannelsen.

  Efter dag 8
  Du har nu 90 dage til at lave og indsende din eksamensopgave, som består af en praktisk case, hvor du viser, at du kan bringe dine færdigheder i spil i praksis.

  Det praktiske

  Adgangskrav
  Fyldt 18 år
  (OBS: Max 30 studerende pr. år)

  Lektioner i alt
  Klasseundervisning: 55
  Hjemmestudier: 40

  Eksamen
  Case sendes til vurdering senest 90 dage efter dag 8.

  Din fremtid som Adfærdscoach

  Som certificeret Adfærdscoach vil du med udgangspunkt i dine kompetencer kunne hjælpe dine klienter til succesfuldt at lykkes med deres mål. Du hjælper dem med at blive bevidste om deres handlinger og coacher dem til adfærdsforståelse og holdbare vaneændringer.

  Du vil have en positiv indvirkning på dine klienters liv, hvor de slipper af med følelserne af skam og skyld over, at de ikke ”bare kan tage sig sammen” og lykkes med deres livsstilsændringer.

  Hvis du mestrer de tillærte vanecoachingteknikker vil du være den coach, der er med til at skabe det kursskifte, de har behov for – og har drømt om.

  Lektionsoversigt

  • Reptil, primat eller det moderne menneske?
  • Evolutionens præg på det moderne menneske
  • Relationer og forventninger
  • Overlevelsesarketyper og skyggesider
  • Angst, depression, irritabel tyktarm og kroniske smerter
  • Fysiologisk load
  • Fortællinger
  • Kultur, tanker, handlinger, vaner og fysiologi
  • Oplevelsespsykologi og filosofi
  • Utilitarisme – rigtig og forkert?
  • Verbal- og nonverbal kommunikation
  • Underbevidsthed – til underbevidsthed eller bevidsthed?
  • Ansvar og magt
  • Uden skyld og skam gennem forståelse
  • Opfattelse vs. forståelse og nonverbal kommunikation
  • En hverdag med overskud, magt og forståelse
  • Coaching 1:1

  FAQ

  Hvad er en Adfærdscoach uddannelse?

  En Adfærdcoach uddannelse er en uddannelse, der lærer dig at forstå andres – og egen – adfærd. Du får forståelsen for, hvordan kultur, miljø og ”fortællinger” præger vores handlinger, vaner og fysiologi. Du får en uddannelse, hvor du får redskaberne til at se de simple tematikker i det komplekse. Du lærer også om verbal- og nonverbal kommunikation og forstår betydningen af det gennem en uddannelse, som vægter det praktiske højt. Det er en uddannelse, hvor du får en stor forståelse for kroppens sammenhænge gennem selvindsigt.

  Hvilke færdigheder lærer man på Adfærdscoach uddannelsen?

  På Adfærdscoach uddannelsen lærer du færdigheder som at analysere adfærd, identificere adfærdsmønstre og udvikle simple opgaver for at skabe handlinger, som overtid kan skabe en ny vane. Du lærer at afkode adfærd og kommunikere det til dine klienter, så de i højere grad kan leve det liv, de ønsker at leve. Med de tanker og vaner som er en fordel for dem.

  Hvordan foregår uddannelsen?

  Uddannelsen foregår over 2 x 4 dage, hvor de første fire er i Århus og de sidste fire foregår i København. Der er et par måneder imellem 1. og 2. del, da teorierne skal have tid til at bundfælde sig og implementeres inden, at der bygges videre på din forståelse for adfærd og færdigheder til at arbejde med det. Uddannelsen er meget praktisk anlagt, hvor det også forventes, at der er en vis villighed til at inddrage egne erfaringer i uddannelsen. Undervejs på uddannelsen vil der trænes 1:1 sessioner.

  Hvad kan man bruge en Adfærdscoach uddannelse til?

  Du kan bruge uddannelsen, hvis du omgiver dig med mennesker i din hverdag. Vores studerende bruger det på deres arbejdsplads, som personlig træner, som kostvejledere eller som Adfærdscoaches. De bruger uddannelsen til at skabe en forandring i de mennesker liv som de møder på vejen. Vi oplever også, at mange studerende tager uddannelse for at blive klogere på sig selv.

  Udvid din værktøjskasse

  Health Coach – personlig træning fra øverste hylde

  Drømmer du om at blive blandt landets dygtigste personlige trænere og tilbyde dine klienter et produkt fra øverste hylde. Med en Health Coach uddannelse vil du få et ekstra teoretisk og praktisk niveau tilføjet til din grunduddannelse. Du får udvidet din værktøjskasse med viden om adfærdsmønstre, livsstilsfaktorer, vaner og coachingsteknikker. Du bliver endnu skarpere på biomekanikken, moderne smertevidenskab og hvordan du screener dine klienter og skræddersyer målrettede programmer til, som forbedrer udgangspunktet for bevægelse og sikrer, at dine klienter når helt i mål.