fbpx

Hvordan får man job efter en uddannelse som personlig træner?

Det er i høj grad op til dig selv at definere, hvilken vej du ønsker at gå, når du står med dit certifikat i hånden.

Nedenfor er oplistet de mest almindelige veje, man kan vælge at gå, hvis man ønsker at skabe sig en karriere i sundheds- og fitnessbranchen samt de fordele og ulemper, der er forbundet med dem. Brug det som en inspiration til at finde din egen vej.

Ansat i fitnesskæde

Ca. 50 % af alle trænere arbejder for fitnesskæderne, og det er derfor den mest almindelige karrieremulighed for både nyuddannede og erfarne personlig træner. Som ansat personlig træner i en fitnesskæde bliver du betalt en fast sats pr. time med en klient.

FORDELE

+ Konsistent kundekreds.

+ Veletableret supportsystem, mentor muligheder og efteruddannelse.

+ Ingen større forretningsomkostninger, såsom leje og indkøb af udstyr.

ULEMPER

– Forudbestemte lønninger, hvilket resulterer i en reduceret    timesats ift. arbejdet, og du bliver kun aflønnet pr. reelle time, du afholder.

– Potentielt mindre frihed i udviklingen af træning og programmering.

– Lokale- og planlægningsbegrænsninger, især i mindre studier.

Selvstændig i fitnesscenter

I nogle centre tilbyder de muligheden for, at du kan arbejde som selvstændig personlig træner, der lejer dig ind. Det kan eksempelvis foregå ved, at du betaler en fast timepris pr. træning, du afholder, eller som en fast lejesats, du betaler pr. måned.

FORDELE

+ Du styrer selv din forretning og priser, men kan drage nytte af fordelene ved at have en medlemsbase at trække på, når du skal tiltrække klienter.

+ Lave opstartsomkostninger med et fuldt udstyret og funktionelt center.

+ Kan være en lightudgave på vejen mod at få sit eget sted.

ULEMPER

– Omkostningerne kan blive dyre, hvis du har for få klienter til at dække lejeudgiften.

– Tæt og direkte konkurrence på pris, produkt og kvalitet.

–  Der kan være nogle fastsatte rammer for, hvordan og hvornår du må drive din forretning, som strider mod det, du drømmer om.

– Kræver sikring af tilstrækkelig professionel ansvarsforsikring.

Hjemmetræning hos klienten/ udendørstræning

Flere søger uafhængige undervisere, der har dedikeret deres karriere til at levere høj kvalitet i 1-til-1 og mindre gruppetræningssessioner i klientens private hjem eller på et udendørsareal.

FORDELE

+ Praktisk for både træner og klient.

+ Fastsætter selv timeprisen.

+ Giver mulighed for en mere fleksibel arbejdsplan.

ULEMPER

– Startomkostninger og løbende omkostninger til indkøb af udstyr og sikring af tilstrækkelig professionel ansvarsforsikring.

– Kan være udfordrende for at udvikle en konsekvent kundebase, især i et begrænset geografisk område.

– Skal have pålidelig transport og planlægge tilstrækkelig tid til at rejse fra klient til klient.

– Det danske vejr.

Online træner

Tilbyd dine træningsydelser uden at være begrænset af tid og sted. Her har du et valg og, hvorvidt du vil tilbyde standardløsninger, eller du vil tilbyde folk noget der reelt er kan måle sig med personlig træning. Gør du dig umage, kan du skabe et godt og nærværende produkt, og det kan være en måde at udvide din potentielle kundebase. Men produktet vil aldrig kunne blive helt det samme som med fysisk, personlig træning.

FORDELE

 

+ Ikke begrænset til et geografisk område.

+ Minimale omkostninger (intet studieudlejningsgebyr, provisions gebyrer mv).

+ Er meget fleksibelt, du er ikke i sammen grad bundet af at skulle stå til rådighed, når klienterne har tid til at træne.

ULEMPER

– Det kræver hårdt arbejde og høj kvalitet at udbrede sit navn og produkt for at opbygge en kundebase.

– Kan være udfordrende at vinde en klients tillid uden den fysiske interaktion og det ”kvalitetsstempel”, der ligger bag et at være tilknyttet et stort center eller træningsstudie.

– Kvaliteten vil aldrig kunne blive den samme som ved fysisk, personlig træning.

Center/Studie ejer

For mange personlige trænere er visionen om at være sin egen chef drømmen. Tager du springet og starter dit eget sted, har du alle mulighed for selv at definere hvilket produkt, du ønsker at tilbyde.

FORDELE

+ Fuld kontrol over din karriere, fra udstyr og træningsteknikker til den type klienter du arbejder med.

+ Mulighed for selv at styre retning og tempo for at vækste virksomheden, herunder ansættelse af personale og fastsættelse af de tilbudte ydelser.

+ Højt indkomstpotentiale og mulighed for at etablere en anerkendt enhed i samfundet.

ULEMPER

– Stor udgift forbundet med at åbne en facilitet.

– Kræver hårdt arbejde og en solid salgs- og marketinginvestering for at udvikle en klientbase og begynde at få en fortjeneste.

– Kan være stressende at skulle tage kritiske forretningsbeslutninger på daglig basis.

Deltids personlig træner

Arbejdet som personlig træner på deltid kan være den perfekte balance mellem to verdener. Det kræver, at du evner at finde balancen, så det ikke blot bliver til 2 fuldtidsstillinger. Du kan beskæftige dig med et andet job i sundheds- og fitnessbranchen, eller du kan have et andet job i en helt anden branche.

FORDELE

+ Gør din hobby og passion til en del af din levevej.

+ Begrænser usikkerheden ift. at skulle skabe et konstant flow i salget.

+ Mulighed for at blive afklaret ift. om det er et fag, du gerne vil beskæftige dig mere med

ULEMPER

– Vedligeholdelse af balance mellem to jobs og fritid/familieliv kan være udfordrende.

– Begrænset tidsramme for hvornår du kan træne klinter.

– Kan blive nød til at afvise klienter pga. manglende tid.