fbpx

Handelsbetingelser

Afmelding

Generelt er der 14 dages fuld fortrydelsesret fra købsdato, og det fulde beløb refunderes.

Afmelding skal meldes til: kontakt@blivpt.dk

Når disse 14 dage er overskredet er det ikke længere muligt at få refunderet sin uddannelse. Når uddannelsen er påbegyndt, frafalder fortrydelsesretten også og beløbet kan ikke refunderes. Uddannelsen defineres som påbegyndt fra første login på vores onlineplatform e-learning platform, og/eller når første undervisningsdag har fundet sted.

Er fortrydelsesretten frafaldet kan pladsen overdrages til anden person. Det er udelukkende køber, der er ansvarlig for at finde en anden person til at overtage sin plads, og betalingen er et internt mellemværende mellem de to parter og ikke noget TrænerAkademiet er ansvarlige for. Det skal være fundet sted senest 7 dage før uddannelsesopstart.

 

Restriktioner og covid-19 hensyn
Hvis der forekommer restriktioner fra de pågældende myndigheder således, at fitnesscentre nedlukkes, så vil den teoretiske del af uddannelsen blive afholdt online.

Alle praktiske lektioner afholdes i videst mulig omfang på alternative lokationer, hvis myndighederne tillader det, og kvaliteten af uddannelsen kan opretholdes.

Hvis myndighedernes restriktioner ikke muliggør Træner Akademiet at afholde undervisningen, så vil den blive rykket til umiddelbart efter genåbning af fitnesscentrene.

Der ydes ikke refusion grundet restriktioner fra myndighederne. De almindelige handelsbetingelser gælder derfor fortsat.

Undtagelser

Udlandet
Uddannelsen på Club La Santa er undtaget, da tilmeldingen her er bindende.
Vi tager forbehold for at aflyse holdet, hvis der ikke skulle være nok tilmeldinger.

Online platform
Ved login på online platform er du påbegyndt din uddannelse og fortrydelsesretten er ikke længere gældende. Dette er uanset købetidspunkt.

Ved køb gennem SparXpress
Når du køber i gennem SparXpress accepterer du, at der ikke er nogen fortrydelsesret.

 

Eksaminer og reeksaminer

Eksamen er inkluderet i prisen. Gebyret for reeksamen er 500 kr. for skriftlig og 1000 kr. for praktisk.

Aflysning af hold

Såfremt der er for få tilmeldte og uddannelsen aflyses, vil dette blive meldt ud på mail senest 14 dage før uddannelsesstart. I denne mail vil du også blive tilbudt deltagelse på et andet hold.

 

Velkomstbrev og lektionsplan

Ca. 14 dage før uddannelsesstart vil du modtage velkomstbrev og lektionsplan.

Køber er selv ansvarlig for transport, forplejning og lignende.