fbpx

Internationalt certificeret uddannelse gennem EREPS og EuropeActive

Vi er certificeret gennem EuropeActive, hvilket betyder, at du automatisk bliver internationalt certificeret hos EREPS,
og du får dermed et diplom, som er anerkendt både nationalt og internationalt.

EREPS level 4 certificering

Når du har bestået din uddannelse som personlig træner hos TrænerAkademiet vil du blive internationalt certificeret hos EREPS som level 4 – personlig træner.

EREPS står for European Register of Exercise Professionals. Det er et uafhængigt register for folk, der arbejder i sundheds- og fitnessbranchen. Deres mål er at sikre, at alle trænere, instruktører og undervisere, der ansættes i branchen, har de nødvendige kvalifikationer og evner til at kunne sikre, at folk træner sikkert og effektivt.

De ønsker at være en uvildig part, som bidrager til at sikre kvalitet på tværs af landegrænser. Det giver tryghed, at man som klient eller deltager på et hold bliver mødt af en professionel træner, der sikrer træning af høj kvalitet.

EREPS er den bedste kendte, og mest udbredte, akkreditering i branchen, og det vil også være den, som bliver efterspurgt, hvis du gerne vil arbejde i en af de større fitnesskæder.

Derudover kan du faktisk også tage din akkreditering med, hvis du vil arbejde i udlandet, da det som nævnt, er en international certificering.

Alle der består vores personlig træneruddannelsen vil automatisk blive tilmeldt og registreret i deres database, og TrænerAkademiet betaler for medlemskabet det første år.

Du kan let finde alle trænere, som er registreret hos EREPS her:

Godkendt uddannelsesudbyder hos EuropeActive

TrænerAkademiet er godkendt som uddannelsesudbyder gennem EuropeActive. Vores personlig træneruddannelse er endvidere akkrediteret gennem EuropeActive. Denne akkreditering betyder, at vores pensum, uddannelsesplaner og undervisere har gennemgået en godkendelsesprocedure hos dem.

På baggrund af en række fastsatte kriterier har EuropeActive sagt god for, at vi kan levere uddannelser, som er af høj kvalitet, samt at de trænere, der kommer ud fra TrænerAkademiet har tilegnet sig kundskaberne til at kunne levere personlig træning af international høj klasse.

En uddannelsesakkreditering hos EuropeActive er gyldig i 2 år. For at kunne forny sin akkreditering skal man have godkendt sit pensum, uddannelsesplaner og undervisere på ny, da de løbende opdaterer deres kvalitetskrav, således at de matcher den nyeste viden på området.

EREPS er en del af EuropeActive, hvorfor man som personlig træner automatisk bliver internationalt certificeret hos dem, når man har bestået en uddannelse, der er akkrediteret hos EuropeActive.

Undervisning af høj kvalitet

Det er vigtigt for os som uddannelsesudbyder at have denne EuropeActive akkreditering og leve op til de internationale kvalitetskrav, da det er din sikkerhed for, at du får en uddannelse af høj international standard. Det sikrer, at vi som uddannelsesudbyder er blandt de førende i branchen, og at vores undervisere hele tiden er opdaterede og underviser ud fra den nyeste viden.

Derfor stiller vi også høje krav til vores undervisere. Alle vores undervisere gennemgår en grundig oplæringsproces, og vi følger løbende op og sikrer videreuddannelse af dem.