fbpx

Certificeret Health Coach

Specialiser dig i:

Coren – Biomekanik – High Performance – Salgs- & Forløbsoptimering

Smerter – Perception Coaching

 

Pris: 15.000 kr

Bliv blandt landets dygtigste trænere

Health Coach uddannelsen er til dig, som har en målsætning om at blive blandt de dygtigste personlige trænere i Danmark. Vi tilbyder kun 30 pladser om året på denne uddannelse.

Aldrig før har efterspørgslen på personlig træning været større, end den er nu, men samtidig bliver der også uddannet historisk mange personlige trænere. Det har givet landets centre og kæder mulighed for at stille højere krav til dem, de ansætter.

Uddannelsen som Health Coach er en overbygning til din personlig træner uddannelse, der giver dig mulighed for at skille dig ud fra mængden. Dem som kommer ud med en Health Coach certificering, har fået et ekstra teoretisk og praktisk niveau tilføjet til deres grunduddannelse. En viden som gør en kæmpe forskel for både dig som træner og dine klienter.

For at få adgang til Health Coach uddannelsen, er et af kravene, at man har gennemført og bestået en EREPS certificeret personlig træner uddannelse. Det handler derfor om mere end blot at arbejde som personlig træner.

Byg ovenpå din grunduddannelse

Vi bygger ovenpå den teori du har fået omkring anatomi, fysiologi og træningslærer og tilføjer dybdegående viden omkring coren, biomekanik og moderne smertevidenskab.

Få de prakiske redskaber

Du får praktiske redskaber til at kunne screene dine klienter og skræddersy målrettede programmer, som forbedrer deres udgangspunkt for bevægelse, styrker deres evne til kraftudvikling, øger deres performance og hjælper dem til at forstå deres smerter – alt sammen for at de kan nå deres mål og drømme.

Teoretisk viden og konkrete coachingteknikker

Derudover får du viden om adfærdsmønstre, livsstilsfaktorer, vaner, oplevelsespsykologi og -filosofi og empowerment. Du får bedre indsigt i verbal og nonverbal kommunikation, perception og (selv)forståelse.

Det samler vi til konkrete coachingteknikker, du kan bruge i samarbejdet med klienten.

Seks specialiseringsmoduler

Health Coach uddannelsen betsår af seks specialiseringsmoduler og i alt 131 timers overbygning med teori og praksis indenfor faget, som vil ruste dig til at kunne leverer et endnu bedre produkt til dine klienter.

Speciale i coren

Coren er et omdiskuteret emne i branchen – Hvordan defineres den og hvad er dens funktion? I forbindelse med (større) kraftudvikling bør der ske en form for afstivning af kranie og columna. Både for optimal bevægelse og hensigtsmæssigt fordeling af load gennem kroppen.

Emner:

 • Corens anatomi
 • Funktionen og test
 • Respirationsprocessen og dens betydning
 • Oversete faktorer

Speciale i biomekanik

Spot de typiske ubalancer, som klienter kan komme med og tilegn dig redskaberne til at kunne adressere dem. Du får redskaberne til at kunne gennemføre screeningen i muskler eller led ud fra bevægelse.

Emner:

 • Måling af muskulære ubalancer
 • Screening af typiske ledrestriktioner
 • Funktionel anatomi og bevægelsesanalyse
 • Yellow and red flags

Speciale i smerter

Hvad er smerter egentligt, og hvorfor får vi det? Med den biopsykosociale model lægger den moderne smertevidenskab lægger op til, at smerter er en kompleks størrelse. Men betyder smertens kompleksitet så også, at det er uoverskueligt at adressere smerter hos dine klienter?

Emner:

 • Den biopsykosociale model
 • Nuværende diskussion om smerte
 • Lineær kausalitet
 • Singulær intervention

Speciale i high performance

Højt niveau handler ikke kun om tungere vægte, men også om at tilpasse øvelsen til den givne målsætning. Vi bygger videre på specialet om biomekanik og lægger vægt på øvelser af høj kompleksitet målrettet arbejdskravene for og giver dig viden til at kunne differentiere øvelsesvalget.

Emner:

 • Hvad er high performance
 • Definition af arbejdskrav
 • Udvikling af øvelser med høj kompleksitet
 • Performance på internationalt niveau

Speciale i Salgs- og forløbsoptimering

Vi lærer dig derfor også grundlaget for, hvordan du bygger en succesfuld forretning op. Skaber et godt kundeflow og får omdannet leads til klienter. Vi hjælper dig med at sætte din viden sammen til en helhed ift. at skabe salg og udvikle forløb, som giver resultater for dine klienter.

Emner:

 • Skab leads
 • Fra lead til klient eller ambassadør
 • Strukturering af forløb
 • Fra motivation til målsætninger

Speciale i Perception Coach

Bliv klogere på teori omkring adfærdsmønstre, livsstilfaktorer, vaner, oplevelsespsykologi og -filosofi og empowerment.

Du får viden omkring verbal og nonverbal kommunikation, perception og (selv)forståelse. Det samler vi til konkrete coachingteknikker, du kan bruge i samarbejdet med klienten.

 Læs mere om Perception Coach

Certificering: Efter bestået eksamen bliver du også certificeret Perception Coach.

Adgangskrav

Det er vigtigt, at du er opdateret på din viden, når du starter på uddannelsen for at sikre dig det bedste udgangspunkt og den bedste oplevelse undervejs.

Du vil derfor efter dit køb af uddannelsen modtage en test, som skal bestås med 90% rigtige svar. Testen vil tage udgangspunkt i pensum fra den personlig træner uddannelse.

Testen skal ses som et værktøj til, at vi sammen finder ud af, om der er nogle huller i din viden, der kan blive en udfordring for dig undervejs på uddannelsen.

Hvis du har under 90 % rigtigt vi vil – uden ekstra beregning – sende dig materiale, som du skal læse op på, så du kan få fyldt eventuelle huller ud, inden du starter. Så sikrer vi i fællesskab, at du er helt klar til opstart mod din certificering som Health Coach.

Afsluttende mastereksamen for certificering som Health Coach

Case, som tager udgangspunkt i en konkret klient, du har i forløb, sendes til vurdering senest 3 måneder efter sidste modul.

Indeholdende:

 1. Udfyldte skemaer fra klient – herunder kostregistrering, målsætninger, historik, evt. sygdomme m.m.
 2. Oprindelige test af klienten – herunder plumbline, bevægemønstre, corefunktion m.m.
 3. Det første program og tiltag til klienten samt din vurdering.
 4. Noter og status i den mellemliggende periode indtil næste test.
 5. 2. test af klienten (6-8 uger senere) – samme som punkt 1 og 2 inkl. klientens kommentarer om nuværende status.
 6. Dine refleksioner om forløbet indtil videre og samarbejdet fremover.
 7. Henvisninger.

Det indsendte materiale vil blive vurderet samlet ift. klientens udgangspunkt og mål.

Bedømmes som bestået/ikke-bestået.